تبلیغات
پایگاه خبری بیداری نیوز - اعتماد

پایگاه خبری بیداری نیوز

بزرگ مردتاریخ

جستجو
مطالب اخیر
لوگو دوستان

جعبه حدیث

موضوع: پند آموز -

امواج دریا تنها بازمانده ی کشتی شکسته را به جزیره ای خالی از سکنه برد.

او با شور و شوق تمام از خداوند میخواست تا او را نجات دهد.

هر روز به امید رسیدن کمک به افق نگاه میکرد، اما خبری نبود که نبود.

با وجود خستگی موفق شد از چوب هایی که آب آورده بود برای خودش کلبه ای  بسازد

تا هم او را از باد و باران حفظ کند و هم اندک دارایی اش محفوظ بماند.

اما روزی پس از گشتن به دنبال غذا، وقتی به کلبه اش برگشت شعله های آتش همه جا را فراگرفته بود

و دودش به آسمان می رفت.

دیگر بدتر از این نمیشد. همه چیز از دست رفته بود.

از شدت عصبانیت و ناراحتی سرجایش خشکش زده بود.

فریاد کشید:” خدایا ! چطور توانستی این بلا را سر من بیاوری؟”

صبح روز بعد با صدای کشتی ای که به ساحل جزیره نزدیک میشد، از خواب بیدار شد.آمده بود تا او را نجات دهد.

از ملوانان پرسید:” چگونه فهمیدید من اینجا هستم؟” جواب دادند:” ما علامتی را که با دود می فرستادی دیدیم.”

ناامید شدن هنگام سختی کاری بسیار آسان است.اما جای یاس و نا امیدی نیست،

چرا که خداوند با ماست حتی در اوج دردها و رنج ها.

فراموش مکن که دگربار اگر کلبه ات سوخت و با خاک یکسان شد،

علامتی است که لطف خداوند را به تو نشان می دهد.نوشته شده در دوشنبه 3 آبان 1389
رهبر انقلاب

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت