تبلیغات
پایگاه خبری بیداری نیوز - گزارش تفریغ قانون بودجه سال 87: عدم اجرای 72 درصد بندهای احکام بودجه+22 هزار میلیارد تخلف نفتی

پایگاه خبری بیداری نیوز

بزرگ مردتاریخ

جستجو
مطالب اخیر
لوگو دوستان

جعبه حدیث

به گزارش خبرآنلاین، بالاخره گزارش دیوان محاسبات از تفریغ قانون بودجه سال 87 در جلسه امروز مجلس قرائت شد.

در این گزارش به عملکرد دستگاه​های دولتی اشاره شده بود که تا چه میزان به قانون بودجه سال 87 پایبند بوده​اند. این گزارش در مورد 58 بند احکام قانون بودجه 87 بود که در 48 بند به احکام قانونی عمل نشده که نشان از عدم رعایت کامل 72 درصد از احکام بودجه سال مذکور داشت. البته برخی از این بندها کاملا رعایت نشده بودند و برخی ازآنها دچار اجرای بخشی شده بودند.

بر اساس محاسبات دیوان محاسبات شرکت ملی نفت ایران مبلغ 22 هزار و 600 میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور بدهکار است که تسویه نشده است. مضاف بر اینکه باز هم اساسنامه شرکت ملی تقدیم مجلس نشده است.

همچنین دولت در این سال تا سقف 30 هزار میلیارد ریال مجاز به واردات بنزین بوده اما تا 64 هزار میلیارد ریال این سقف را افزایش داده که غیرقانونی است.

صدور نفت گاز و بنزین به عراق و ارمنستان و افغانستان خارج از چارچوب​های قانونی بوده است.

با احتساب نرخ مابه تفاوت قیمت گاز ، باید مبالغی به حساب خزانه​داری کل کشور بازگردانده شود که نشده است.

از 437 دستگاه اجرایی، تعداد 163 دستگاه اصلا بودجه پژوهشی خود را استفاده نکرده​اند.

ایجاد ردیف عمومی اختصاصی در برخی دستگاهها نیز غیرقانونی بوده است و دولت بدون اخذ مجوز چنین کرده است. این تخلف در آموزش و پرورش، شرکت مخابرات، سازمانانرژی اتمی نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و بازرگانی و ... دیده شده است.

در موضوع اعتبارات 1197 مورد گزارش شده که وزارت کشور، کشاورزی، علوم و بهداشت واخواهی داشته​اند.

تعداد گزارش​های حسابرسی 60 درصد رشد داشته که با احتساب به موارد رعایت نشده که 631 مورد بودهف تعداد موارد واخواهی 6812 مورد بوده است. با توجه به تمهیدات دیوان محاسبات، نشست​هایی بادستگاه​های اجرایی برگزار کردیم تا از تعداد موارد واخواهی کاسته شود. این اتفاق در مورد 50 درصد از موارد محقق شد و از ارجاع پرونده​شان به دستگاه قضایی جلوگیری شد.

با توجه به تغییرات بودجه سال 87، تعداد 262 دستگاه اجرایی باید موافقتنامه با معاونت برنامه​ریزی مبادله می​کردند اما اغلب این موافقتنامه​ها مبادله نشده است.

هیات وزیران اجازه جابه​جایی بودجه نداشته اما 1100 میلیارد ریال را جابه​جا کرده که با ایراد هیات تطبیق قوانین مجلس نیز مواجه شده بود.

در نتیجه گیری نهایی دیوان محاسبات به لزوم اصلاح نظام حسابداری دولتی متناسب با نظام بودجه ریزی عملیاتی اشاره شده و آمده بود: باید میان اعتبارات دستگاه​ها با شاخص​های کلان تناسب لازم رعایت شده و اصل 44 و رابطه مالی دولت و شرکت نفت شفاف شود.

در پایان گزارش نیز تاکید شده بود که موارد تخلف به نهادهای قضایی مربوطه ارجاع خواهد شد.

این در حالی است که شعار قانون گرایی دولت عدالت محور گوش فلک را کر کرده بودنوشته شده در چهارشنبه 25 اسفند 1389
رهبر انقلاب

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت